BOIER Advisors

YRITYSJÄRJESTELYT

SuomeksiIn English

Yritysostoissa ja -myynneissä tarjoamme asiakkaalle kokonaisvaltaisen johtamis- ja toteutuspalvelun. Hankkeen alussa täsmennämme asiakkaan keskeiset tavoitteet ja määritämme toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutuvat parhaiten.

Toimeksiannot toteutetaan tiimityönä Boierin, asiakkaan johdon, kohdeyrityksen avainhenkilöiden ja mahdollisten ulkopuolisten lakiasiain- ja tilintarkastusasiantuntijoiden kanssa.

 

YRITYSMYYNNIT

Yritysmyynneissä teemme arvoanalyysin, joka perustuu yrityksen taloudellisiin lukuihin, strategiseen asemaan ja markkinatilanteeseen. Suunnittelemme ja toteutamme tilanteeseen soveltuvan myyntiprosessin, kilpailuttamisen ja neuvottelut parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi avustamme asiakasta saattamaan liiketoimintansa myynti- ja irtautumisvalmiuteen.

Toteutamme prosessin yhdessä myyjän projektiryhmän kanssa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Tarvittaessa tarjoamme myös kontaktiverkkomme kautta johtamispalvelua, jotta yritys saadaan myyntivalmiuteen.

 

YRITYSOSTOT

Yritysostoissa neuvonantomme kohdistuu usein ennalta valittuun ostokohteeseen tai kokonaiseen toimialaan, jolta etsimme parhaan ostokohteen. Kaupan toteutuksessa vastaamme hinta- ja muiden tavoitteiden asettamisesta, neuvottelutaktiikasta sekä yhteydenpidosta neuvottelun osapuolten välillä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan nimeämän johto- ja asiantuntijaryhmän kanssa.

YHTEYSTIEDOT Mikonkatu 17 A, 00100 Helsinki | www.boier.fi
Kotisivut yrityksille | Delanet